Maaliskuussa hakuaika

28.02.2021

Itsensäkehittämisstipendin tai suuren stipendin voi hakea jälleen maaliskuun aikana.

Pienet stipendit, joita voi hakea ympäri vuoden marraskuun loppuun asti, ovat nyt enimmillään 200 euroa eli 30 euroa enemmän kuin ennen. Stipendien haussa on muistettava laittaa mukaan maksukuitti.

Suurten stipendien ja itsensäkehittämisstipendien haussa on selvitettävä apurahan käyttö.

Suuri stipendi myönnetään taloustoimittajan ammatillista osaamista edistäviin opintoihin tai tutkimustyöhön. Stipendeillä voidaan rahoittaa oppimateriaalin hankintoja, opiskelun muita kustannuksia sekä matka- ja majoituskuluja. Lisäksi säätiön hallitus voi harkintansa mukaan tukea teoksen kirjoittamista, kun kyse on taloustoimittamisen alaan liittyvästä teoksesta.

Itsensäkehittämisstipendi on tarkoitettu nimensä mukaisesti taloustoimittajan ammatin kehittämiseen. Se on suuruudeltaan 990 euroa.