Säätiö hakee asiamiestä

21.11.2013

Taloustoimittajain säätiön asiamies hoitaa säätiön juoksevia asioita. Säätiön hallitus toivoo asiamiehen aloittavan vuoden 2014 alussa.

Asiamiehen tehtävä on hallituksen alaisuudessa hoitaa säätiön juoksevia asioita.

Hän vastaa säätiön hallintorutiineista; pöytäkirjat, dokumentit, arkistot, kokousjärjestelyt.

Tehtäviin kuuluu myös taloushallinto ja siihen liittyvät yhteydet pankkiin, varainhoitoon, tilitoimistoon ja tilintarkastajaan.

Asiamies vastaa apuraha-anomusten käsittelystä ja esittelystä hallitukselle sekä myönnettyjen apurahojen maksatuksesta ja niihin liittyvistä rutiineista

Asiamies valmistelee yhdessä puheenjohtajan kanssa hallituksen kokouksiin liittyvät asiat

Asiamies hoitaa myös muut hänelle erikseen uskotut tehtävät

Tehtävä tulisi ottaa vastaan vuoden 2014 alusta.

Hakemukset ja palkkiotoive pyydetään toimittamaan 15. joulukuuta 2013 mennessä osoitteeseen harri.vanska@kauppalehti.fi.

Tiedusteluihin vastaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Harri Vänskä p. 040 7462240.

Taloustoimittajain säätiö on vuonna 2012 perustettu toimintaansa aloittava apurahasäätiö, joka sääntöjensä mukaisesti jakaa apurahoja sekä järjestää koulutustilaisuuksia, seminaareja ja virkistäytymistilaisuuksia taloustoimittajille.


Takaisin