Säätiön asiamiehen paikka auki

02.02.2021

Säätiön asiamies toimii hallituksen kanssa ja maksaa stipendit.

Taloustoimittajain säätiön asiamies on ilmoittanut lopettavansa toimessa hoidettuaan tehtävää kolme vuotta. Tästä syystä säätiö hakee uutta asiamiestä palvelukseensa. Asiamies on tavallaan säätiön hallituksen työrukkanen, joka hoitaa kokoukset, pöytäkirjat ja maksaa stipendit. Asiamies jakaa pienet stipendit sääntöjen mukaan, mutta itsensäkehittämisstipendit ja suuret stipendit päättää hallitus.

Asiamiehelle maksetaan vuosipalkkio, mutta ei erikseen kokouspalkkioita. Vuosipalkkio on ollut 4000 euroa. Tehtävä sopii työssä käyvälle tai työnsä lopettaneelle. Asioita hoidetaan digitaalisessa muodossa ja tehävään pitäisi ryhtyä keväällä. Lähetä vapaamuotoinen hakemus säätiön puheenjohtajalle Jan Hurrille osoitteeseen jan.hurri@sanoma.fi


Takaisin