Itsensäkehittämisstipendi

Säätiö voi myöntää taloustoimittajalle anomuksesta apurahan yleissivistäviin opintoihin tai opiskeluun, joka tähtää ammatillisten valmiuksien ylläpitämiseen. Apurahan suuruus on enintään 990 euroa ja sen voi saada uudelleen aikaisintaan , kun edellisen itsensäkehittämisstipendin käytöstä on kulunut viisi vuotta. Stpendiä ei myönnetä työnantajan rahoitettavaksi kuuluviin tarkoituksiin kuten ammatinharjoittamiseen.

Stipendillä ei rahoiteta jo alkaneita hankkeita eikä välinehankintoja. Itsensäkehittämisstipendiä haetaan säätiön hallitukselta säätiön kotisivulta (www.taloustoimittajainsaatio.fi) löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Stipendi tuleee käyttää kuuden kuukauden kuluessa sen myöntämisestä.Stipendin käytöstä on annettava säätiön hallitukselle kirjallinen selvitys kolmen kuukauden kuluessa sen myöntämisestä. Se tehdään sähköisesti säätiön kotisivulla www.taloustoimittajainsaatio.fi ja liitteet skannataan vaadittuun kohtaan.