Apurahat

Taloustoimittajain säätiö jakaa apurahoja varallisuutensa tuotoista.

Säätiöllä on kolme stipendikategoriaa. Ne ovat pieni stipendi, suuri stipendi ja itsensäkehittämisstipendi.

Kaikkia apurahoja haetaan sähköisesti säätiön sivulta löytyvällä lomakkeella. Kullekin apurahalle on oma lomakkeensa.

Apurahojen myöntämisen perusteista lisää tietoa kohdasta apurahasäännöt.

Apurahatoiminnan lisäksi säätiö järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja.