Apurahat

Tietoa säätiön apurahoista ja apurahan hakeminen

Taloustoimittajain säätiö

Taloustoimittajain säätiö - Stiftelsen för ekonomijournalisterna sr on apurahasäätiö, jonka tarkoitus on edistää muun muassa taloustoimittajien itsensä kehittämistä, jatkokouluttautumista, työssä jaksamista ja keskinäistä yhteydenpitoa.

Säätiön tarkoituksena on myös tukea tutkimusta, joka palvelee taloustoimittajia ja talousjournalismia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää apurahoja sekä järjestää taloustoimittajille koulutustilaisuuksia, seminaareja ja virkistäytymistilaisuuksia.

Apurahakategorioita on kolme: pieni stipendi, suuri stipendi ja itsensäkehittämisstipendi. (Stipendisäännöt: ks. kohdasta Apurahat.)

Säätiön on perustanut Taloustoimittajat – Ekonomijournalisterna ry lokakuussa 2012. Säätiörekisteriin Taloustoimittajain säätiö merkittiin heinäkuussa 2013. Ensimmäiset apurahat säätiö myönsi vuonna 2014.