Apurahat

Tietoa säätiön apurahoista ja apurahan hakeminen

Taloustoimittajain säätiö

Taloustoimittajain säätiö - Stiftelsen för ekonomijournalisterna sr on apurahasäätiö, joka sääntöjensä mukaisesti jakaa apurahoja taloustoimittajille sekä järjestää heille koulutustilaisuuksia, seminaareja ja virkistäytymistilaisuuksia.

Kesäkuussa 2017 rekisteröityjen uusien sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää myös tutkimusta, joka palvelee taloustoimittajia ja talousjournalismia.

Säätiön on perustanut Taloustoimittajat – Ekonomijournalisterna ry lokakuussa 2012.

Säätiörekisteriin Taloustoimittajain säätiö merkittiin 10. heinäkuuta 2013. Ensimmäiset apurahat säätiö myönsi vuonna 2014.

Sääntöjensä mukaan Taloustoimittajain säätiö tukee ja edistää apurahoilla taloustoimittajien ammatillista kehittymistä ja keskinäistä yhteydenpitoa, jatkokouluttautumista ja itsensä kehittämistä sekä työssä jaksamista.

Apurahakategorioita on kolme: pieni stipendi, suuri stipendi ja työssäjaksamisstipendi. (Stipendisäännöt: ks. kohdasta Apurahat.)