Stipendisääntöjä päivitettiin

20.09.2016

Taloustoimittajain säätiön hallitus on päättänyt täsmentää stipendisääntöjä.

Pieni stipendi. Pienen stipendin haun takaraja määritellään stipendisääntöjen kohdassa 3. näin: "Kuluvan vuoden pienen stipendin haun takaraja on marraskuun viimeinen päivä."

Tähän kohtaan päätettiin tehdä lisäys: "Kuluvan vuoden stipendiä voidaan käyttää vain saman vuoden tammi–marraskuussa tehtyjä hankintoihin."

Suuri stipendi. Suuren stipendin käyttöä on stipendisääntöjen kohdassa 4. rajoitettu aikaisemmin näin: “Suurta stipendiä ei myönnetä perusopintoihin kuten akateemisen perustutkinnon suorittamiseen.”

Tätä kohtaa päätettiin muuttaa seuraavasti: “Suurta stipendiä ei ole tarkoitettu perusopintoihin kuten akateemisen perustutkinnon suorittamiseen. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa sellaisessa tapauksessa, jossa perusopintojen tavoitteena on jatko- tai täydennyskouluttautuminen.”