Suuri stipendi datajournalismin opintoihin

20.11.2023

Taloustoimittajain säätiö myönsi syksyn haun tuloksena yhden suuren ja kahdeksan itsensäkehittämisstipendiä.

Suuren stipendin sai Veera Tegelberg, jolle myönnettiin 5000 euroa datajournalismin intensiivikurssiin Columbian yliopistossa Yhdysvalloissa. Kymmenen viikon syventävä kurssi on mahdollista suorittaa myös etänä, mikä on myös Veeran aikomus. Kurssi järjestetään kesällä 2024. Haku kurssille ei ole vielä käynnissä.

Itsensäkehittämisstipendejä säätiö myönsi kahdeksalle hakijalle. Sen saivat Katja Boxberg, Anu-Elina Lehti, Ninni Myllyoja, Armi Niemelä, Ronja Nurmi, Terhi Pape-Mustonen, Henriikka Pulli ja Soili Semkina. Stipendien suuruus vaihteli 450 eurosta 990 euroon, joka on tämän stipendin enimmäismäärä.

Kaikkiaan säätiö myönsi stipendejä syksyn jaossa 11 412 euron arvosta. Stipendihakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 13 kappaletta. Haettu summa oli yhteensä 24 619 euroa.


Takaisin