Henkilötietojen suoja Taloustoimittajain säätiössä

25.05.2018

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa 25.5.2018.
Taloustoimittajain säätiö soveltaa asetusta käsitellessään apurahanhakijoiden henkilötietoja.
Säätiön tietosuojavastaavana toimii asiamies Helinä Hirvikorpi.

Säätiö kerää, käsittelee ja tallentaa ainoastaan apurahanhakijan antamia henkilötietoja ja vain hakijan suostumuksen perusteella. Tiedot kerätään säätiön verkkosivuilla olevilla stipendi- ja selvityslomakkeilla.  Lomakkeisiin lisätään oma kenttänsä hakijan nimenomaista suostumusta varten.

Tiedot Taloustoimittajain säätiön suurten stipendien ja työssäjaksamisstipendien saajista, stipendisummista sekä saajien mahdollisesti edustamista tiedotusvälineistä julkistetaan säätiön verkkosivuilla. Suurista stipendeistä julkistetaan myös käyttötarkoitus.

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti verohallinnolle vallitsevan lainsäädännön mukaisesti.

Säätiö säilyttää hyväksytyt hakemukset kymmenen vuotta ja rahoittamatta jääneet hakemukset kolme vuotta.

Jokaisella rekisterissä olevalla apurahanhakijalla on oikeus tarkistaa henkilötietonsa. Kirjalliset tarkistuspyynnöt on osoitettava säätiön asiamiehelle (asiamies@taloustoimittajainsaatio.fi).

Säätiö varmistaa, että sen käyttämien taloushallinto- ja IT-palveluntarjoajien tietosuoja ja tietoturva vastaavat asetuksen ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia.


Takaisin