Itsensäkehittämisstipendi korvaa työssäjaksamisstipendin

27.05.2019

Taloustoimittajain säätiö uudistaa stipendisääntöjään.

Säätiön hallitus päätti 20.toukokuuta 2019, että säätiö luopuu työssäjaksamisstipendistä ja sen tilalle perustetaan uusi stipendimuoto, itsensäkehittämisstipendi.

Itsensäkehittämisstipendi on tarkoitettu yleissivistäviin ja ammatillista valmiutta ylläpitäviin opintoihin. Muilta osin sen sännöt pysyvät ennallaan verrattuna työssäjaksamisstipendin sääntöihin. Apuraha voi olla enintään 990 euroa.

Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää stipendisääntöjä suhteessa säätiön omiin sääntöihin ja säätiön toimintaa säätelevään lainsäädäntöön.


Takaisin