Stipendien haku keväällä 2017

10.03.2017

Taloustoimittajain säätiön stipendien kevään 2017 hakuaika päättyy maaliskuun lopussa.

Taloustoimittajain säätiön työssäjaksamisstipendien ja suurten stipendien meneillään oleva hakuaika päättyy 31.3.2017.

Apurahoja haetaan sähköisesti säätiön verkkosivujen taloustoimittajainsaatio.fi kautta. Kullekin apurahalle on oma lomakkeensa.

Suurten ja työssäjaksamisstipendien myöntämisestä päättää säätiön hallitus hakuajan päätyttyä.

Pienten stipendien hakuaika päättyy 30.11.2017.

Tietoa apurahoista ja niiden myöntämisen perusteista on tarjolla säätiön verkkosivujen kohdassa Apurahat ja alla olevassa stipenditietoiskussa.

Tietoisku Taloustoimittajain säätiön stipendeistä

1. Johtoajatus: ”Apurahan tulee parantaa hakijan valmiuksia toimia taloustoimittajana” (ote Stipendisäännöistä)
 
2. Suuri stipendi
– Tarkoitettu päätoimisiin opintoihin tai tutkimustyöhön taikka talousjournalistisen teoksen laatimiseen.
– Stipendeillä voi rahoittaa oppimateriaalia ja kattaa muita opiskelukustannuksia sekä matka- ja majoituskuluja. Ei ruoka- eikä laitemenoja.
– Ei ammatinharjoittamiseen, ei juttumatkoihin, ei messumatkoihin, ei kuntoutukseen.
– Pääsääntö: Ei perustutkintoa varten.
– Poikkeus: säännöstä voidaan poiketa tapauksessa, jossa hakijan tavoite on täydentää koulutustaan perusopintojen kautta.
– Esimerkkejä suuren stipendin hyväksytyistä kohteista: Aalto-yliopiston PRO-ohjelman kurssit, kielten jatko-opinnot, kirja Nokiasta.
– Säännöissä ei euromääräistä kattoa.
– Ei aloitettuihin hankkeisiin.
– Pääsääntö: ei uutta stipendiä viiteen vuoteen suuren stipendin myöntämisestä.
– Säätiön stipendin osuus hankkeen hyväksyttävistä menoista max 75 %.
– Hakulomakkeelle eritelty kustannusarvio (opetus, oppimateriaali, matkat, majoitus; tieto saadusta tai haettavasta muusta rahoituksesta tai työnantajan osuudesta;
aikataulussa otettava huomioon, että stipendi täytyy käyttää 1 vuoden kuluessa sen myöntämisestä
 
3. Työssäjaksamisstipendi
 
– Tarkoitettu edistämään työssä jaksamista tai yleissivistävää itsensä kehittämistä.
– Ei kuntoutukseen, ei ammatinharjoittamiseen, ei aloitettuihin hankkeisiin, ei välinehankintoihin.
– Esimerkkejä siitä, mihin tj-stipendejä on myönnetty: opintomatka (USA:n politiikka), kuntoiluprojekti, kulttuurimatka Barcelonaan, kokkikurssi Kaliforniassa
– Max. 990 euroa.
– Max. 1 tj-stipendi/5 vuotta.
– Tj-stipendi pitää käyttää 6 kk:n kuluessa sen myöntämisestä.
– Hakulomakkeelle kirjoitetaan suunnitelma (esim. matkaohjelma), kustannusarvio sekä käyttökohteen perustelu (miten tj-stipendi edistää hakijan työssäjaksamista tai itsensäkehittämistä)
 
4. Pieni stipendi
 
– Tarkoitettu sivutoimiseen opiskeluun ja oppimateriaalin hankintaan (esim. ammattiin liittyvät julkaisut, oppimateriaalit, lehtitilaukset, kurssimaksut).
– Ei tarkoitettu kaunokirjallisuuden hankintaan.
– Max 1 kerta/kalenterivuosi. Max 170 euroa/kerta.
– Kuluvan vuoden stipendin saa käyttää saman vuoden tammi–marraskuussa tehtyihin hankintoihin.
– Tositteet: 1. maksutosite ja 2. lasku (jos maksutositteesta ei käy ilmi hankinnan kohde)
 
5. Käytännön seikkoja
 
– Aikarajat. Suuren ja tj-stipendin hakuaika päättyy syksyisin 31.10. ja keväisin 31.3. Pienen stipendin hakuaika päättyy 30.11.
– Päätökset. Säätiön hallitus päättää suurista ja tj-stipendeistä 2 kertaa vuodessa hakuajan päätyttyä. Hyväksytyt pienet stipendit maksetaan 4 erässä vuoden aikana.
– Hakulomake. Käytössä ovat sähköiset lomakkeet. Kullekin stipendityypille on oma lomakkeensa. Skannatut (tai valokuvatut) tositteet ja muut liitetiedostot ladataan sähköisen lomakkeen liitetiedostoiksi.
– Stipendiselvitys. Selvitykset suuren ja tj-stipendin käytöstä tehtävä 3 kk:n kuluessa stipendin käytöstä. Selvitys sähköisellä lomakkeella. Skannatut tositteet ja muut dokumentit liitetään sähköiseen selvityslomakkeeseen.
 

Takaisin