Säätiö hakee asiamiestä

04.02.2018

Taloustoimittajain säätiön asiamies vaihtuu, koska nykyinen asiamies Kustaa Hulkko on valittu hallituksen seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Säätiön asiamiehen työ osa-aikainen. Asiamiehen tehtävänä on hoitaa säätiön juoksevia asioita hallituksen alaisuudessa.

Asiamies
– vastaa säätiön hallintorutiineista (pöytäkirjat ym. dokumentit, arkistot, kokousjärjestelyt).
– vastaa taloushallinnosta ja siihen liittyvistä yhteyksistä (pankki, varainhoito, tilitoimisto, tilintarkastaja).
– vastaa apuraha-anomusten käsittelystä ja esittelystä hallitukselle sekä myönnettyjen apurahojen maksatuksesta ja niihin liittyvistä rutiineista.
– valmistelee yhdessä puheenjohtajan kanssa hallituksen kokouksiin liittyvät asiat.
– hoitaa muut hänelle uskotut tehtävät.

Tehtävä tulee ottaa vastaan erikseen sovittavana ajankohtana maalis–huhtikuussa 2018.
Hakemukset ja palkkiotoive pyydetään toimittamaan 5.3.2018 mennessä osoitteeseen harri.vanska@almamedia.fi.
Tiedusteluihin vastaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Harri Vänskä, p. 040 7462240.

Taloustoimittajain säätiö – Stiftelsen för ekonomijournalisterna sr on vuonna 2012 perustettu apurahasäätiö, joka sääntöjensä mukaisesti jakaa avustuksia ja apurahoja sekä järjestää koulutustilaisuuksia, seminaareja ja virkistäytymistilaisuuksia. Säätiön tarkoituksena on myös tukea ja edistää tutkimusta, joka palvelee taloustoimittajia ja talousjournalismia. Lisätietoa säätiöstä on www-sivustolla taloustoimittajainsaatio.fi.


Takaisin